SUPER CREDIT — кредитен център

“Супер Кредит” ООД е лицензиран кредитен консултант, регистриран с №BCI000038 от 12.02.2019 г., по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). SUPER CREDIT е част от корпоративната група STONEHARD HOLDINGS, в която участват редица водещи български компании, работещи в областта на продажбите, наемите и управлението на недвижими имоти, строителното предприемачество, мебелната индустрия и туризма. Нашите услуги са АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНИ за кредитополучателя!

SUPER CREDIT е създаден с цел да оказва професионално съдействие на нашите клиенти при: SUPER CREDIT съдейства на своите клиенти при:

В качеството си на лицензиран кредитен посредник, SUPER CREDIT поддържа официални договорни отношения с почти всички водещи банки и небанкови кредитни институции в България. Избирайки SUPER CREDIT за свой доверен консултант по ипотечно или друг вид финансиране, всеки наш клиент получава компетентна кредитна консултация, както и няколко оферти от различни банки, с цел да може да направи информиран избор, при най-изгодните за него условия.
Нашите услуги за клиентите-кредитополучатели са АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНИ!

Данни за нашата регистрация можете да изтеглите от официалния регистър на кредитните посредници, поддържан от Българската народна банка (БНБ), а копие от нашите документи за регистрация можете да изтеглите от тук.